صاحبدوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

رفع فیلتر و فیلتر شکن تلگرام - صفحه 327 از 329 - فیلتر تلگرام,رفع فیلتر تلگرام,فیلتر شکن تلگرام,عبور از فیلتر تلگرام,فیلترینگ تلگرام,ضد فیلتر تلگرام

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.